Datakilder

Antallet institusjoner og kilder til bioglogisk data er stort, og de vil være en egen jobb for prosjektet å utvikle den nødvendige oversikt for å kunne foreta et utvalg. Dette blir en organisk prosess i seg selv. På sikt kunne det vært nyttig å lage en enkel database for biologi-databaser, relevante nettsteder, bøker, personer, organisasjoner osv for å finne fram i jungelen.

NB! Det er foreløpig tatt kontakt med noen få av disse institusjonene. De fleste av de større oppfordrer til bruk, andre vil muligens ha en avtale. Det finner vi ut av.

Listen skiller foreløpig ikke på om det er offentlig eller privat organisasjon som står bak, grad av kvalitetssikring mv.

Alle arter

Kun planter