Standarder for termer (felt)

Datasettene består enkelt forklart av tabeller der den ene aksen utgjøres av organismer eller grupper av organismer og den andre av en mengde egenskaper og relevante data som beskriver organismene. Det finnes standarder for slike data for å gjøre datautveksling mulig. Darwin Core er en standard vedlikeholdt av Darwin Core vedlikeholdsgruppe. Den inneholder en ordliste …

Read moreStandarder for termer (felt)