Hva og hvorfor

Vi trenger en brukervennlig kilde med strukturerte agrikulturelle data av høy kvalitet for dyrkere på grasrotnivå: privatpersoner, interesseforeninger og småbedrifter som på en eller annen måte har behov for datasystemer for å holde oversikt over et stort antall arter og/eller sorter og deres egenskaper.

Det er mange kilder til biologiske data der ute, for forskningsprosjekter, for offentlig planlegging og styring, for store agro-virksomheter. Og det er et voksende utvalg av sofistikerte verktøy tilgjengelig for disse gruppene. Det er også noen tendenser i denne retningen på grasrotnivået, men vi har en lang vei å gå. Å få tilgang til data, og enda mer, bruke dataene, er nesten umulig for denne gruppen.

Det vi trenger er å lage en bro mellom fritt tilgjengelig høykvalitets data og denne brukergruppen:

Bygge en åpen, oppdatert, standardkilde for alle relevante data for grasrotdyrkere

 • generell taksonomi og artsbeskrivelser
 • sortsspesifikke data
 • dyrkingsrelevante data (såingsdato, metode, høstedato, metode osv.)
 • relevante data for frøproduksjon
 • vær- og klimadata
 • jorddata

Bygge generelle og spesialiserte verktøy som bruker disse dataene uten å kreve programmering eller datatekniske ferdigheter

 • verktøy for oversikt, lager osv
 • frø- og planteutvekslingsverktøy
 • dyrkingsplanlegger
 • verktøy for avlsarbeide
 • forretningsverktøy, nettbutikk osv