Hva, hvorfor, hvordan

Vi trenger en brukervennlig kilde med strukturerte agrikulturelle data av høy kvalitet for dyrkere på «grasrotnivå«.

Det må være et system som

 • utveksler data med de beste åpne databaser som allerede har mye relevante data
 • utveksler data med brukerne, slik at deres observasjoner, bilder osv beriker dataene til nytte for alle brukere
 • utgjør en garanti for at dataene blir kvalitetssikrede, tatt sikkert vare på og alltid er tilgjengelige for et stort antall brukere via ulike programvareplattformer

Hvorfor er dette viktig?

Enkeltmennesker, foreninger og småbedrifter som arbeider med dyrking av mat og andre produkter fra naturen, er bærere av kunnskaper og ferdigheter av vital betydning for menneskehetens eksistens. Selv om moderne industriproduksjon har overtatt mye av denne aktiviteten, er det fortsatt slik at over halvparten av menneskeheten forsøker å få sine behov dekket fra denne første gruppen, og dette uten bruk av pestisider, insektisider eller kunstgjødsel. Dette skyldes i stor grad at det mange steder ikke er økonomisk grunnlag for annet enn tradisjonelle metoder, mens det på den annen side er nærmest uendelig tilgang på billig manuell arbeidskraft. Samtidig er det mange, både i fattige og rike områder som vet at disse tradisjonene bærer et enormt potensiale for å bidra til framtidens bærekraftige produksjon av livsnødvendige råvarer.

Dersom dette potensialet skal utløses, må disse aktørene få hjelp av teknologi. Det må skje på en annen måte enn i de store virksomhetene:

 • elektrisitet framfor fossile energibærere,
 • genetisk mangfold framfor monopoliserte og patenterte universalsorter,
 • polykultur og små monokulturer framfor storskala monokultur,
 • integrasjon med lokalsamfunn, framfor segregering i spesialiserte avskjermede fabrikker,
 • osv.

Uansett metoder eller teknologi: korrekte, fullstendige og oppdaterte data må være tilgjengelige.

Det er mange kilder til biologiske data der ute, for forskningsprosjekter, for offentlig planlegging og styring, for store agro-virksomheter. Og det er et voksende utvalg av sofistikerte verktøy tilgjengelig for disse gruppene.

Det er også noen tendenser i denne retningen på grasrotnivået, men vi har en lang vei å gå.

Å få tilgang til data, og enda mer, bruke dataene, er nesten umulig for denne gruppen, fordi kompetanseterskelen er for høy.

Hva går oppgaven ut på?

Det vi trenger er å bygge en bro mellom fritt tilgjengelig høykvalitetsdata og denne brukergruppen, og det krever to hovedkomponenter, eller grupper av komponenter:

A) En åpen og alltid oppdatert kilde for alle generelle data (vi kan kalle det en kjernedatabase)

 • generell taksonomi (plantesystematikk) og artsbeskrivelser
 • sortsbeskrivelser og spesifikke data
 • dyrkingsrelevante data (såtidspunkt og -metode, høstedato og -metode osv.)
 • relevante data for frøproduksjon og vegetativ formering
 • vær- og klimadata
 • jorddata
 • mv.

B) Verktøy som anvender disse kjernedataene uten å kreve datatekniske ferdigheter av brukeren

 • verktøy for oversikt, lager osv
 • frø- og planteutvekslingsverktøy
 • dyrkingsplanlegger
 • verktøy for avlsarbeide
 • forretningsverktøy, nettbutikk osv

Hvordan skal vi gjøre det?

Konseptuelt og organisatorisk er svaret ganske enkelt:

A) Etabler en selvstendig ideell stiftelse som vedlikeholder, sikrer og tilgjengeliggjør kjernedatabasen

B) Lag et nettverk av teknologisamarbeidspartnere omkring denne stiftelsen som utvikler de verktøyene vi trenger

Kapitalbehovet for de første drøyt 2 årene fram til 31.12.2022 er estimert til ca 2,5 mill.

Se deltakersidene for detaljer.

Oppgave nr.1, innen 15.11.2020:

Finne én eller flere aktør(er) som minimum kan sette av grunnkapital for å få stiftelsen opprettet og dermed stå som formell(e) stifter(e).

Det mest praktiske kunne være å finne en aktør som kan bidra med hele kapitalbehovet for de første to årene, men det er også flott om dette kan bli et spleiselag. Det første behovet er da nok til å få stiftelsen etablert med org.nr, styre, eget domene, bedre nettsted, revisor mm:

Mininums grunnkapital NOK 100 000 + 50 000 for å dekke stiftelseskostnader = NOK 150 000.

For mer informasjon og tilgang til deltakersider, kontakt oss via skjemaet nedenfor.

Les også om Bi-O og hvorfor vi tar initiativ til dette prosjektet ->